Category: CTF Events

[No cON Name Facebook CTF Quals 2013] Writeups 1

[No cON Name Facebook CTF Quals 2013] Writeups

ACCESS LEVEL 1 Open crypto.js file, copy the parameter of eval() function and execute it in firebug, we will get:

So, to get the goodboy, we must find a number res such that:...

[CSAW CTF 2013] keygenme (Re400) 0

[CSAW CTF 2013] keygenme (Re400)

keygenme – 400 Points Solved by 100 teams. nc 128.238.66.219 14549 keygenme32.elf File dự phòng: https://db.tt/LATd1AuP Nội dung chính Đây là note thì đúng hơn là một writeup Ở bài này chúng ta được...

[CSAW CTF 2013] Impossible (Re500) 0

[CSAW CTF 2013] Impossible (Re500)

Ưu tiên viết bài này trước, vì đây là lần đầu tiên chạm tới ngưỡng 500 đầy danh giá, mà có lẽ sẽ mãi cho đến về sau cũng khó lặp lại được Impossible...