Category: OEP

New Post, New Year ^_^ 4

New Post, New Year ^_^

Tôi từng có một lời nguyền là trừ khi giành giải nhất một cuộc thi nào đó, chứ không thì tôi không writeup gì hết. Nói gì thì nói, thằng về đầu tiên nói...