[WarGame] flee button

http://wargame.kr:8080/prob/8/

click button, if you want to get the authentication key

Chúng ta cần phải nhấn vào một cái nút, nhưng đáng tiếc rằng cái nút đó, như một định mệnh vậy, mãi ở bên ta nhưng ta lại không bao giờ với tới được too_sad

Xem source:

Chạy câu lệnh unescape_blue14:

>>> unescape_blue14("%72%7d%71%85%7b%73%7c%84%34%87%...c%72%82%6d%75%83%84%6d%82%84%45%7c%7d%79%80%43")

"document.write(unescape_blue14("%44%72%77%86%24%77%72%45%26%73%83%71%26%24%83%84%89%7a%73%45%26%80%7d%83%77%84%77%7d%7c%42%6d%70%83%7d%7a%85%84%73%43%26%46%44%77%7c%80%85%84%24%84%89%80%73%45%26%70%85%84%84%7d%7c%26%24%7d%7c%74%7d%71%85%83%45%26%7c%7d%79%80%2c%2d%43%26%24%7d%7c%71%7a%77%71%79%45%26%87%77%7c%72%7d%87%34%7a%7d%71%6d%84%77%7d%7c%45%2b%47%79%73%89%45%73%36%6D%71%71%71%74%40%73%39%73%3D%41%41%3C%3B%37%3B%37%37%3B%74%36%71%41%37%37%36%40%3D%3D%39%2b%43%26%24%86%6d%7a%85%73%45%26%71%7a%77%71%79%24%7b%73%25%26%46%44%35%72%77%86%46%44%77%7c%80%85%84%24%84%89%80%73%45%26%84%73%88%84%26%24%82%73%6d%72%7d%7c%7a%89%24%83%84%89%7a%73%45%26%87%77%72%84%76%42%39%3b%36%43%26%24%77%72%45%26%76%77%7c%84%26%24%86%6d%7a%85%73%45%26%72%7d%24%89%7d%85%24%87%6d%7c%84%24%84%7d%24%78%7d%77%7c%47%24%71%6d%84%71%76%24%70%85%84%84%7d%7c%32%24%77%74%24%89%7d%85%24%71%6d%7c%25%26%46"));obj=document.getElementById("esc");document.onmousemove=escdiv;document.onkeypress=nokp;obj.style.left=-200;obj.style.top=-200;var i=0,ax=0,ay=200,sw=1,r=200;document.getElementById('esc').style.top=-500;document.oncontextmenu=nokp;document.onselectstart=nokp;document.ondragstart=nokp;"

Chạy tiếp lần 2:

>>> unescape_blue14("%44%72%77%86%24%77%72%45%26%73%...c%32%24%77%74%24%89%7d%85%24%71%6d%7c%25%26%46")

"<div id="esc" style="position:absolute;"><input type="button" onfocus="nokp();" onclick="window.location='?key=e0acccf8e3e7996515115f0c91108773';" value="click me!"></div><input type="text" readonly style="width:350;" id="hint" value="do you want to join? catch button, if you can!">"

Ok, truy cập địa chỉ:

good! Flag is : a84965cf2af6a6caa10350b832d43b0546dc4bca

→ flag = a84965cf2af6a6caa10350b832d43b0546dc4bca.

[WarGame] maze game

http://wargame.kr:8080/prob/3/maze.php

Task này đưa chúng ta vào một trò chơi dò đường. Chúng ta có một điểm xuất phát, có một điểm đích, và nhiệm vụ là phải di chuột từ điểm xuất phát đến điểm đích mà không chạm vào tường.

Tất nhiên đó chỉ là… lời tựa, còn thì thực sự chúng ta không phải siêu nhân mà làm được điều đó (tất nhiên vẫn có vài người dị dị sẽ làm được, nhưng ít thôi). Chúng ta sẽ xem xét source một chút, và chú ý 2 dòng sau, vì nó liên quan đến điểm đầu và điểm cuối của quãng đường (cuộc sống cũng vậy, chẳng ai quan tâm bạn khó khăn thế nào, bạn gặp trở ngại ra sao, nếu bạn thất bại thì bạn là thằng thất bại, và ngược lại):

Chúng ta không tin rằng một bài ít điểm như bài này mà lại có thể có những bước kiểm tra gắt gao và táo bạo nào cả, bởi đơn giản một điều, mình đoán thế emo_popo_shame Chúng ta không thể di chuột đến đích được, nhưng lại hoàn toàn có thể làm cho trang web tưởng rằng ta đã làm điều đó một cách hoàn hảo (đây cũng chính là cuộc sống, thật thà tử tế thường thua thiệt). Chạy 2 cái hàm nhỏ xinh trong Web Developer Tools của trình duyệt:

Và bây giờ, vị trí đích được thay bằng thứ mà ta kiếm tìm:

→ flag = 40a15c683558beb6e846f01a948758a9aa6aeb3a.