[CodeEngn] Basic RCE – Level 17

http://codeengn.com/challenges/basic/17

What is Name when the Key is BEDA-2F56-BC4F4368-8A71-870B
Hint : The name is 1 letter and it could be either alphabetic or numeric.
Verify your solution with the MD5 value of the Name.

Không pack, không gì cả, là một đoạn code rất tươi sáng trong mắt người xem:

Đặt BP ở 0045BBA4, F9, nhập username:key = yeuchimse:123456, nhấn Check it!:

Khá là dễ chịu vì ta thấy ngay được goodboy.

Có khá nhiều hướng cho bài này, và hướng mà mình chọn để đáp ứng cho cái nhu cầu lười biếng của mình là… dò bằng tay emo_popo_beat_brick

Tuy nhiên cũng phải tỏ ra là ta đây có chút kiến thức, nên mình sẽ patch để goodboy được show ra ngay ở badboy, thay vì cứ chạy rồi dừng ở BP emo_popo_sure

Dò một hồi thì ra Name = F.

→ flag = 800618943025315f869e4e1f09471012.

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *