Tagged: reverse

[Plaid CTF 2016] quick (Re175) 0

[Plaid CTF 2016] quick (Re175)

Tôi cảm thấy mình cần phải thức tỉnh, khi mà hàng ngày vẫn có biết bao lượt truy cập vào blog này, trong khi last post của nó đã cách đây hơn 1 năm....

[CSAW CTF 2013] keygenme (Re400) 0

[CSAW CTF 2013] keygenme (Re400)

keygenme – 400 Points Solved by 100 teams. nc 128.238.66.219 14549 keygenme32.elf File dự phòng: https://db.tt/LATd1AuP Nội dung chính Đây là note thì đúng hơn là một writeup Ở bài này chúng ta được...

[CodeEngn] Basic RCE – Level 20 0

[CodeEngn] Basic RCE – Level 20

http://codeengn.com/challenges/basic/20 This program needs a key file. What does the data in the file crackme3.key have to be to make it print the above message. Ex) 41424344454647 (This problem has multiple answers, so post...

[CodeEngn] Basic RCE – Level 19 0

[CodeEngn] Basic RCE – Level 19

http://codeengn.com/challenges/basic/19 How many milliseconds does it take for this program to terminate Nhìn cái icon biết ngay là AutoIT, mở bằng Exe2Aut: [autoit]MsgBox(0, “CodeEngn Reverse L19”, “CodeEngn.com by Lee Kang-Seok”, 11.12)[/autoit] Đổi từ 11.12...

[CodeEngn] Basic RCE – Level 17 0

[CodeEngn] Basic RCE – Level 17

http://codeengn.com/challenges/basic/17 What is Name when the Key is BEDA-2F56-BC4F4368-8A71-870B Hint : The name is 1 letter and it could be either alphabetic or numeric. Verify your solution with the MD5 value of the Name....