Tagged: crypto

[30C3 CTF] fourier (Numbers200) 0

[30C3 CTF] fourier (Numbers200)

Heres one for those that like numbers and mathematics… fourier.tar.gz File dự phòng Mở bài Chúng ta được cung cấp cho 1 file fourier (elf) và 1 file flag.four (data). File fourier dùng để...

[SVATTT CTF 2013] Vết tích tại hiện trường (Web200) 0

[SVATTT CTF 2013] Vết tích tại hiện trường (Web200)

Anonymous đã upload thành công một script backdoor của bọn chúng lên server ngân hàng Trung Ương với mục đích sẽ quay lại kiếm lợi sau này. Nhưng để truy xuất file, bạn cần...

[WarGameVN CTF] SecretKeeper (Web300) 1

[WarGameVN CTF] SecretKeeper (Web300)

Đây là nơi trao đổi bí mật giữa các tên trùm. Secret Keeper v1.0 Source: ~   Rất cảm ơn BTC vì đã gìn giữ để cái URL nó sống đến tận bây giờ...

[WhiteHat CTF 2013] I love Sherlock Holmes 5

[WhiteHat CTF 2013] I love Sherlock Holmes

Mình không có ý định sẽ writeup cho giải lần này, do không biết là có được phép public đề bài hay không. Tuy nhiên do có một số bạn quan tâm và muốn...

[Sharif University CTF Quals 2013] one Line encoder For Specialist pRogrammer (crypto200) 0

[Sharif University CTF Quals 2013] one Line encoder For Specialist pRogrammer (crypto200)

  Có thể để ý ngay những chữ viết hoa trong tên bài, nó là LFSR, nhưng kệ Nội dung chính Ở bài này, chúng ta có một hàm encode, đầu vào là...

[Sharif University CTF Quals 2013] too hard? (crypto300) 1

[Sharif University CTF Quals 2013] too hard? (crypto300)

Chúng ta cần tìm một số x sao cho: (11111111111111111111112 ^ x) % 123456790123456790123454320987654320987654321 = 1173805180904286755555543817503746512689 Nội dung chính Đây là một bài mà ngay khi đọc đề, trong trái tim nhân hậu và...

[OverTheWire] Natas – Level 11 0

[OverTheWire] Natas – Level 11

http://natas11.natas.labs.overthewire.org/ Cookies are protected with XOR encryption Xem source:

Ok, chúng ta cần có $data[“showpassword”] == “yes”. Trước đó, $data được lấy giá trị thông qua hàm loadData():

Hiểu tổng quát, $data...