[CodeEngn] Basic RCE – Level 04

http://codeengn.com/challenges/basic/04

This program can detect debuggers. Find out the name of the debugger detecting function the program uses.

Xét theo logic, dựa vào vị trí của bài cũng như cấp độ của toàn bộ loạt bài, ta có thể đoán được ngay đáp án. Tuy nhiên vẫn nên mở thử trong OllyDbg cho đúng chương trình giảng dạy:

Search for > All intermodular calls > sort:

codeengn basic 02

Chính là nó.

→ flag = IsDebuggerPresent.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *