[CodeEngn] Basic RCE – Level 05

http://codeengn.com/challenges/basic/05

The registration key of this program is?

Kiểm tra bằng PEiD thấy file bị pack bằng UPX. Tuy nhiên không cần giải nén cũng được.

Đặt BP tại lệnh JMP huyền thoại:

Fli8EF7

F9, F8 và tin tin, chúng ta đã dừng ở OEP:

FliD164

Chuột phải > Search for > All referenced text strings để xác định diện mạo goodboy (nếu không thấy giống hình thì các bạn xem lại vấn đề analyze code nhé :-P):

Fli7DBA

Á, nó emo_popo_waaahtThôi mình thử luôn đây sexy_girl

Username: Registered User
Password: GFX-754-IER-954

Zin zin, done.

→ flag = GFX-754-IER-954.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *